Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Vaulalli Trialklubb Årsmøtet avholdes den 22. februar 2017 kl 18:30 i klubbuset i Nordmarka. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. fenbruar til post@vaulalitrialklubb.no Fullstendig sakliste med saksdokumenter … Les videre