Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Vaulali Trialklubb.
Årsmøtet avholdes den 12. mars 2018 kl 18:30 i klubbuset i Nordmarka.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar til post@vaulalitrialklubb.no

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Det er stengt for kommentarer.