Hva er trial

Selv om Trial er en voksende sport med omlag 1500 registrerte utøvere, er vi nok fremdeles for en minoritet å regne i idrettsnorge.
Derfor kan det kanskje være på sin plass med litt folkeopplysning om hva som er mål og mening med sporten.Ordet Trial er engelsk og betyr kort og godt ”prøve” eller ”prøvelse”. Det beskriver rimelig godt hva føreren føler underveis i en løype med mer og mindre uoverkommelige hindre og utfordringer.Store Norske leksikon beskriver Trial slik:

gren av motorsykkelsporten, ferdighetsprøve i vanskelig terreng. Førerne skal ta seg gjennom en avgrenset løype i terrenget, som kalles en ”seksjon”.

Mini/rekrutt - fra 5 år til 12 år I samsvar med reglene for barneidrett legges det i denne klassen vekt på at det skal være mye lek og variasjon. For disse førerne økes gradvis mer utfordriende i terrenget.

Rekrutt-klassen - er uavhengig av alder. Det trenes nå på svingteknikk og enkle manøvringer med sykkel.

D-klasse Dette er den første offisielle klassen. Vanskelighetsnivået er øket litt, slik at denne kan inneholde krappere svinger og brattere kanter. Det skal ikke være kanter som er høyere enn en halv hjulhøyde. Denne klassen blir også arrangert i Norges-cupen.

C-klassen I denne klassen vanskelighetsgraden øket ytterligere. Kantene kan nå være opp til en hjulhøyde. Det kreves også mer ferdighet av førerne.

B- klassen Den første klassen i de såkalte høye klassene. Kjørerne må nå begynne å flytte både fremhjul og bakhjul på grunn av krappe svinger. Kantene som kjørerne skal forsere kan nå være i høyde med styret på sykkelen.

A-klassen I denne klassen stilles store krav til tekniske ferdigheter hos føreren. Seksjonene har mange momenter oglegges opp med krever høyere ferdigheter og kantene kan nå være opp mot skulder høyde. Nå kan det være fordel å ha mer kubikk og mange går over til 250ccm eller 300ccm motorer.

Ferden skal skje uten at føreren ”tar nedi” med føttene for å støtte seg eller gjenvinne balanse. Blir man nødt til å sette en fot i bakken, blir dette straffet med en ”prikk”.

I et konkurranseområde merkes normalt 7 – 12 slike seksjoner. Alle deltakere skal kjøre gjennom disse to eller tre ganger i løpet av konkurranse – og altså gjennomføre over 20 ”småløp” om man vil.I hvert av disse småløpene kan man få inntil tre prikker for å ta nedi med føttene.
Må man støtte seg mer for å gjennomføre, er det ok. Men det finnes verre forseelser som automatisk gir maks-straffen på fem prikker: Skulle kjøretøyet på noe tidspunkt bevege seg bakover, for eksempel når man står fast i ett brattheng og jobber for å finne feste for dekket, kan utøveren like gjerne avbryte forsøket og gremme seg over fem prikker.

Fem prikker er også straffen for å ta feil av hvor man skal kjøre i seksjonen, eller for å rive ned piler eller annen oppmerking av løypa. Fem prikker går også til den som kveler motoren og ikke greier å få start på den igjen uten å ta nedi bakken med en fot.

Verst er det imidlertid om utøver eller hjelpemannskap i løypa lar sin vrede over manglende hell eller ferdighet gå ut over dommeren. Dette utløser både fem prikker og midlertidig tap av aktelse.

Prikkene tildeles og telles altså av dommere som følger førerne med argusøyne.
Etter hver runde legges prikkene de enkelte førerne har pådratt seg sammen og danner grunnlag for resultatlisten. Den som har gjennomfører hele konkurransen med færrest ”straffeprikker” er vinneren.

Fart betyr normalt lite i Trial, men det finnes ett unntak: Dersom to førere står med like mange prikker etter konkurransen, vinner den som gjennomførte på kortest tid.

Barn kan begynne å trene trial i organiserte former ved fylte 5 år. Frem til det året en fyller 8 år er motorstørrelsen begrenset til 80 kubikkcentimeter. Fra 8 til 13 år er begrensningen 200 kubikkcentimeter.

Fra 13 år er det fri størrelse på sykkel. De største syklene er i dag 300 kubikkcentimeter.
Trial er en trygg motorsport med stor bredde hvor både gutter og jenter deltar. Sporten har vært i stor vekst de siste årene. Årsaken til dette er nok blandt annet at det er en facinerende idrett.

Dette har nok noe med at det er en fascinerende idrett som passer inn i de unges krav til mestring og spenning.